[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Maxsite 0.99
โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
www.takien.ac.th
   
  
 
  

  

15 / ก.ย. / 2560 : 60-1
ต้อนรับคณะดูงาน เทศบาลหนองบัวลาย จ.นครราชสีมา
ต้อนรับคณะดูงาน เทศบาลหนองบัวลาย จ.นครราชสีมา
15 / ก.ย. / 2560 : 60-1
สวดมนต์ไหว้พระ 2560
สวดมนต์ไหว้พระ 2560
15 / ก.ย. / 2560 : 60-1
ต้อนรับคณะดูงาน กลุ่มโรงเรียนทุ่งรวงทอง สพป.สระบุรี เขต 1
ต้อนรับคณะดูงาน กลุ่มโรงเรียนทุ่งรวงทอง สพป.สระบุรี เขต 1
15 / ก.ย. / 2560 : 60-1
กลุ่มโรงเรียนนพเก้ามาดูงาน
กลุ่มโรงเรียนนพเก้ามาดูงาน
15 / ก.ย. / 2560 : 60-1
ต้อนรับคณะดูงาน ร.ร.ธนาคารออมสิน
ต้อนรับคณะดูงาน ร.ร.ธนาคารออมสิน
15 / ก.ย. / 2560 : 60-1
ไหว้เจ้าที่ 2560
ไหว้เจ้าที่ 2560
15 / ก.ย. / 2560 : 60-1
ค่ายสิ่งแวดล้อม
ค่ายสิ่งแวดล้อม
15 / ก.ย. / 2560 : 60-1
ไหว้ครู 2560
ไหว้ครู 2560
26 / ส.ค. / 2560 : 60-1
อบรมป้องกันอัคคีภัย
อบรมป้องกันอัคคีภัย
26 / ส.ค. / 2560 : 60-1
โครงการกลุ่มผู้พิทักษ์ รักษ์แม่น้ำประแส 2560
โครงการกลุ่มผู้พิทักษ์ รักษ์แม่น้ำประแส 2560
26 / ส.ค. / 2560 : 60-1
รำแม่ศรี 2560
รำแม่ศรี 2560
26 / ส.ค. / 2560 : 60-1
Eco school โรงเรียนไร้ขยะ
Eco school โรงเรียนไร้ขยะ
25 / ส.ค. / 2560 : 60-1
ไอศครีมมะละกอ
เรียนรู้การทำไอศครีมมะละกอ
16 / ส.ค. / 2560 : 60-1
ต้อนรับคณะจาก สพป.อุดร เขต 3
ต้อนรับคณะจาก สพป.อุดร เขต 3
16 / ส.ค. / 2560 : 60-1
วันแม่แห่งชาติ 2560
วันแม่แห่งชาติ 2560
15 / ส.ค. / 2560 : 60-1
เลี้ยงส่งคุณครูอาสาสมัคร
เลี้ยงส่งคุณครูอาสาสมัคร
14 / ส.ค. / 2560 : 60-1
MEP English Camp
MEP English Camp
14 / ส.ค. / 2560 : 60-1
อบรมยาเสพติด ม.ต้น
อบรมยาเสพติด ม.ต้น
7 / ส.ค. / 2560 : 60-1
ประชุมผู้ปกครอง อ.1 , ม.1 ปี 2560
ประชุมผู้ปกครอง อ.1 , ม.1 ปี 2560
7 / ส.ค. / 2560 : 60-1
โครงการ ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ ให้แผ่นดิน
โครงการ ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ ให้แผ่นดิน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/48 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

 

 

โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 223 ม.2 ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง 21170
โทรศัพท์/โทรสาร 0 - 3866 - 1918
Webmaster : ครูคมสัน คงเอี่ยม , ครูโอปอ ยังเหลือ
E-Mail : admin@takien.ac.th